Επικοινωνία / Contact & Guestbook

Σε αυτή τη διεύθυνση μπορείτε να στείλετε σχόλια που αφορούν είτε στο περιεχόμενο είτε στη λειτουργία της ιστοσελίδας. Μπορείτε επίσης να στείλετε πληροφοριακό υλικό.

Παρακάτω μπορείτε να γράψετε ένα γενικό σχόλιο περί της ιστοσελίδας και έτσι να αφήσετε σημείωμα στο βιβλίο επισκεπτών:

Όνομα / Name*:
E-mail:
Πόλη / City:
URL:
Προσωπικό μήνυμα**:
Σχόλιο / Comment*:
 
* Απαραίτητο η συμπλήρωση. / Request
** Προσωπικό μήνυμα:Επιλέγοντας "ΝΑΙ" το μήνυμά σας
δεν καταγράφεται στο βιβλίο επισκεπτών.
(Personal Message - not signed in guestbook)
   

 

 

Βιβλίο Επισκεπτών / Guestbook

Όνομα: n0xSobdtvJ4Plhm
E-Mail: n0xSobdtvJ4Plhm
Ιστοσελίδα: http://fioricet.best-tabs.com/cheapest-fioricet-online.html
Ημερομηνία: Tue Jul 19 08:19:00 2005

Σχόλιο:

[url=http://fioricet.best-tabs.com/fioricet-texas.html]fioricet texas[/url] [url=http://fioricet.best-tabs.com/order-fioricet.html]order fioricet[/url] [url=http://fioricet.best-tabs.com/search-fioricet-online.html]search fioricet online[/url] [url=http://fioricet.best-tabs.com/ordering-generic-fioricet-online.html]ordering generic fioricet online[/url] [url=http://fioricet.best-tabs.com/fioricet-price.html]fioricet price[/url] [url=http://fioricet.best-tabs.com/fioricet-pain-relief.html]fioricet pain relief[/url] [url=http://fioricet.best-tabs.com/fioricet-pain-reliever.html]fioricet pain reliever[/url]

Όνομα: jt8pntDlRzL8eK3
E-Mail: jt8pntDlRzL8eK3
Ιστοσελίδα: http://carisoprodol.best-tabs.com/book-carisoprodol-guest.html
Ημερομηνία: Tue Jul 19 08:10:45 2005

Σχόλιο:

[url=http://carisoprodol.best-tabs.com/carisoprodol-soma.html]carisoprodol soma[/url] [url=http://carisoprodol.best-tabs.com/buy-carisoprodol-cheap-online.html]buy carisoprodol cheap online[/url] [url=http://carisoprodol.best-tabs.com/carisoma-carisoprodol.html]carisoma carisoprodol[/url] [url=http://carisoprodol.best-tabs.com/carisoprodol-tramadol.html]carisoprodol tramadol[/url] [url=http://carisoprodol.best-tabs.com/carisoprodol-used-for.html]carisoprodol used for[/url] [url=http://carisoprodol.best-tabs.com/cheap-carisoprodol.html]cheap carisoprodol[/url] [url=http://carisoprodol.best-tabs.com/carisoprodol-codeine.html]carisoprodol codeine[/url]

Όνομα: mZwN8ea1RnJwrj9
E-Mail: mZwN8ea1RnJwrj9
Ιστοσελίδα: http://phentermine.best-tabs.com/phentermine/phentermine-online-ordering.html
Ημερομηνία: Mon Jul 18 20:51:55 2005

Σχόλιο:

[url=http://phentermine.best-tabs.com/phentermine/cheap-phentermine-free-shipping.html]cheap phentermine free shipping[/url] [url=http://phentermine.best-tabs.com/phentermine/phentermine-warnings.html]phentermine warnings[/url] [url=http://phentermine.best-tabs.com/phentermine/phentermine-addiction.html]phentermine addiction[/url] [url=http://phentermine.best-tabs.com/phentermine/phentermine-resin.html]phentermine resin[/url] [url=http://phentermine.best-tabs.com/phentermine/alaska-phentermine.html]alaska phentermine[/url] [url=http://phentermine.best-tabs.com/phentermine/phentermine-testimonials.html]phentermine testimonials[/url] [url=http://phentermine.best-tabs.com/phentermine/buy-phentermine-on-line.html]buy phentermine on line[/url]

Όνομα: dOcgIstRDuHvIJ5
E-Mail: dOcgIstRDuHvIJ5
Ιστοσελίδα: http://aricept.about-tabs.com/aricept.html
Ημερομηνία: Sun Jul 17 22:44:35 2005

Σχόλιο:

[url=http://augmentin.about-tabs.com/augmentin.html]augmentin[/url] [url=http://aricept.about-tabs.com/aricept.html]aricept[/url] [url=http://ativan.about-tabs.com/ativan.html]ativan[/url] [url=http://avandia.about-tabs.com/avandia.html]avandia[/url] [url=http://amoxicillin.about-tabs.com/amoxicillin.html]amoxicillin[/url]

Όνομα: 9KTpqtkoexSiJW3
E-Mail: 9KTpqtkoexSiJW3
Ιστοσελίδα: http://zyrtec.about-tabs.com/zyrtec.html
Ημερομηνία: Sun Jul 17 22:25:49 2005

Σχόλιο:

[url=http://zyrtec.about-tabs.com/zyrtec.html]zyrtec[/url] [url=http://bextra.about-tabs.com/bextra.html]bextra[/url] [url=http://nexium.about-tabs.com/nexium.html]nexium[/url] [url=http://ambien.about-tabs.com/ambien.html]ambien[/url] [url=http://diclofenac.about-tabs.com/diclofenac.html]diclofenac[/url]

Όνομα: uorkyhMbFrcv8N1
E-Mail: uorkyhMbFrcv8N1
Ιστοσελίδα: http://alprazolam.about-tabs.com/alprazolam.html
Ημερομηνία: Sun Jul 17 21:53:52 2005

Σχόλιο:

[url=http://advair.about-tabs.com/advair.html]advair[/url] [url=http://alprazolam.about-tabs.com/alprazolam.html]alprazolam[/url] [url=http://allegra.about-tabs.com/allegra.html]allegra[/url] [url=http://altace.about-tabs.com/altace.html]altace[/url] [url=http://albuterol.about-tabs.com/albuterol.html]albuterol[/url]

Όνομα: Q2FKdNVgei1PVCS
E-Mail: Q2FKdNVgei1PVCS
Ιστοσελίδα: http://adipex.about-tabs.com/adipex.html
Ημερομηνία: Sun Jul 17 21:14:12 2005

Σχόλιο:

[url=http://amitriptyline.about-tabs.com/amitriptyline.html]amitriptyline[/url] [url=http://adipex.about-tabs.com/adipex.html]adipex[/url] [url=http://darvocet.about-tabs.com/darvocet.html]darvocet[/url] [url=http://adderall.about-tabs.com/adderall.html]adderall[/url] [url=http://claritin.about-tabs.com/claritin.html]claritin[/url]

Όνομα: mJp2qRCvUsEhfWv
E-Mail: mJp2qRCvUsEhfWv
Ιστοσελίδα: http://biaxin.about-tabs.com/biaxin.html
Ημερομηνία: Thu Jul 14 17:05:20 2005

Σχόλιο:

[url=http://carisoprodol.about-tabs.com/carisoprodol.html]carisoprodol[/url] [url=http://bactrim.about-tabs.com/bactrim.html]bactrim[/url] [url=http://celexa.about-tabs.com/celexa.html]celexa[/url] [url=http://baclofen.about-tabs.com/baclofen.html]baclofen[/url] [url=http://celebrex.about-tabs.com/celebrex.html]celebrex[/url] [url=http://coreg.about-tabs.com/coreg.html]coreg[/url] [url=http://clindamycin.about-tabs.com/clindamycin.html]clindamycin[/url] [url=http://coumadin.about-tabs.com/coumadin.html]coumadin[/url] [url=http://cyclobenzaprine.about-tabs.com/cyclobenzaprine.html]cyclobenzaprine[/url] [url=http://cialis.about-tabs.com/cialis.html]cialis[/url]

Όνομα: EUBjEgCstKRgREY
E-Mail: EUBjEgCstKRgREY
Ιστοσελίδα: http://alprazolam.about-tabs.com/alprazolam.html
Ημερομηνία: Thu Jul 14 16:20:32 2005

Σχόλιο:

[url=http://albuterol.about-tabs.com/albuterol.html]albuterol[/url] [url=http://ambien.about-tabs.com/ambien.html]ambien[/url] [url=http://adderall.about-tabs.com/adderall.html]adderall[/url] [url=http://altace.about-tabs.com/altace.html]altace[/url] [url=http://darvocet.about-tabs.com/darvocet.html]darvocet[/url] [url=http://claritin.about-tabs.com/claritin.html]claritin[/url] [url=http://adipex.about-tabs.com/adipex.html]adipex[/url] [url=http://allegra.about-tabs.com/allegra.html]allegra[/url] [url=http://diclofenac.about-tabs.com/diclofenac.html]diclofenac[/url] [url=http://ativan.about-tabs.com/ativan.html]ativan[/url]

Όνομα: 7BtG3Car3WOHUhu
E-Mail: 7BtG3Car3WOHUhu
Ιστοσελίδα: http://lamisil.about-tabs.com/lamisil.html
Ημερομηνία: Sun Jul 10 20:54:44 2005

Σχόλιο:

[url=http://aspirin.about-tabs.com/aspirin.html]aspirin[/url] [url=http://zyban.about-tabs.com/zyban.html]zyban[/url] [url=http://zyprexa.about-tabs.com/zyprexa.html]zyprexa[/url] [url=http://lamictal.about-tabs.com/lamictal.html]lamictal[/url] [url=http://zoloft.about-tabs.com/zoloft.html]zoloft[/url] [url=http://aciphex.about-tabs.com/aciphex.html]aciphex[/url] [url=http://cialis-finder.com/cialis.html]cialis[/url] [url=http://actos.about-tabs.com/actos.html]actos[/url] [url=http://lamisil.about-tabs.com/lamisil.html]lamisil[/url] [url=http://zocor.about-tabs.com/zocor.html]zocor[/url]

Όνομα: GbtR5DYDfzJ3d3p
E-Mail: GbtR5DYDfzJ3d3p
Ιστοσελίδα: http://lamisil.about-tabs.com/lamisil.html
Ημερομηνία: Sat Jul 9 08:10:29 2005

Σχόλιο:

[url=http://lamisil.about-tabs.com/lamisil.html]lamisil[/url] [url=http://actos.about-tabs.com/actos.html]actos[/url] [url=http://aspirin.about-tabs.com/aspirin.html]aspirin[/url] [url=http://lamictal.about-tabs.com/lamictal.html]lamictal[/url] [url=http://zyprexa.about-tabs.com/zyprexa.html]zyprexa[/url] [url=http://zoloft.about-tabs.com/zoloft.html]zoloft[/url] [url=http://actonel.about-tabs.com/actonel.html]actonel[/url] [url=http://aciphex.about-tabs.com/aciphex.html]aciphex[/url] [url=http://zocor.about-tabs.com/zocor.html]zocor[/url] [url=http://zyban.about-tabs.com/zyban.html]zyban[/url]

Όνομα: QqvLLaTLKJ0PzBc
E-Mail: QqvLLaTLKJ0PzBc
Ιστοσελίδα: http://cialis-finder.com/cialis.html
Ημερομηνία: Thu Jul 7 20:47:45 2005

Σχόλιο:

[url=http://cialis-finder.com/cialis.html]cialis[/url]

Όνομα: hRoatWftXwZQeie
E-Mail: hRoatWftXwZQeie
Ιστοσελίδα: http://cialis-finder.com/cialis.html
Ημερομηνία: Thu Jul 7 02:30:34 2005

Σχόλιο:

[url=http://cialis-finder.com/cialis.html]cialis[/url]

Όνομα: L7i2CnTwBo4c2S4
E-Mail: L7i2CnTwBo4c2S4
Ιστοσελίδα: http://phentermine-site.forever.kz/phentermine-diet-pill.html
Ημερομηνία: Sat Jul 2 03:38:29 2005

Σχόλιο:

[url=http://phentermine-site.forever.kz/online-phentermine-prescription.html]online phentermine prescription[/url] [url=http://phentermine-site.forever.kz/online-phentermine.html]online phentermine[/url] [url=http://phentermine-site.forever.kz/375-90-phentermine-pill.html]375 90 phentermine pill[/url] [url=http://phentermine-site.forever.kz/375-mg-phentermine.html]375 mg phentermine[/url] [url=http://phentermine-site.forever.kz/buy-cheap-phentermine.html]buy cheap phentermine[/url] [url=http://phentermine-site.forever.kz/diet-phentermine-pill.html]diet phentermine pill[/url] [url=http://phentermine-site.forever.kz/cheapest-phentermine.html]cheapest phentermine[/url] [url=http://phentermine-site.forever.kz/phentermine-pill.html]phentermine pill[/url] [url=http://phentermine-site.forever.kz/free-phentermine-shipping.html]free phentermine shipping[/url] [url=http://phentermine-site.forever.kz/phentermine-free-shipping.html]phentermine free shipping[/url]

Όνομα: 2aaToNbgDDcjGVY
E-Mail: 2aaToNbgDDcjGVY
Ιστοσελίδα: http://phentermine-site.forever.kz/375-90-phentermine-pill.html
Ημερομηνία: Sat Jul 2 03:38:21 2005

Σχόλιο:

375 phentermine 90 pill phentermine 375 mg phentermine online diet phentermine pill phentermine price phentermine diet pill cheap phentermine online phentermine cod phentermine free shipping phentermine prescription online

Όνομα: zas9RH4m0nGdLvv
E-Mail: zas9RH4m0nGdLvv
Ιστοσελίδα: http://phentermine.best-resources.name/phentermine-pill.html
Ημερομηνία: Thu Jun 30 19:43:58 2005

Σχόλιο:

Hi! Best links: cheap phentermine phentermine pharmacy phentermine capsule buy phentermine online diet phentermine pill purchase phentermine phentermine diet pill phentermine price phentermine phentermine tablet order phentermine generic phentermine buy phentermine phentermine 375 discount phentermine phentermine online order phentermine online online phentermine phentermine on line cheapest phentermine

Όνομα: 6ZNQ1vMbsIpUzQl
E-Mail: 6ZNQ1vMbsIpUzQl
Ιστοσελίδα: http://phentermine.best-resources.name/buy-phentermine-online.html
Ημερομηνία: Thu Jun 30 19:43:51 2005

Σχόλιο:

Hi! Best links: cheap phentermine phentermine pharmacy phentermine capsule buy phentermine online diet phentermine pill purchase phentermine phentermine diet pill phentermine price phentermine phentermine tablet order phentermine generic phentermine buy phentermine phentermine 375 discount phentermine phentermine online order phentermine online online phentermine phentermine on line cheapest phentermine

Όνομα: http://poker.best-resources.name/poker.html
E-Mail: http://poker.best-resources.name/poker.html
Ιστοσελίδα: http://poker.best-resources.name/poker.html
Ημερομηνία: Tue Jun 21 16:08:09 2005

Σχόλιο:

Hi! poker [url=http://poker.best-resources.name/poker.html]poker[/url]

Όνομα: http://poker.best-resources.name/poker.html
E-Mail: http://poker.best-resources.name/poker.html
Ιστοσελίδα: http://poker.best-resources.name/poker.html
Ημερομηνία: Sat Jun 18 06:46:01 2005

Σχόλιο:

Hi! poker [url=http://poker.best-resources.name/poker.html]poker[/url]

Όνομα: http://poker.best-resources.name/poker.html
E-Mail: http://poker.best-resources.name/poker.html
Ιστοσελίδα: http://poker.best-resources.name/poker.html
Ημερομηνία: Thu Jun 16 21:08:31 2005

Σχόλιο:

Hi! poker [url=http://poker.best-resources.name/poker.html]poker[/url]

Όνομα: http://tramadol.best-resources.name/tramadol.html
E-Mail: http://tramadol.best-resources.name/tramadol.html
Ιστοσελίδα: http://tramadol.best-resources.name/tramadol.html
Ημερομηνία: Wed Jun 15 22:56:31 2005

Σχόλιο:

drug test tramadol tramadol prescription cheap tramadol tramadol 100mg tramadol without prescription tramadol and acetaminophen generic tramadol tramadol addiction tramal tramadol buy discount tramadol tramadol hcl buy tramadol buy prescription tramadol without tramadol sale cheapest tramadol buy tramadol online ultram tramadol hci tablets buy tramadol now side effects of tramadol href message tramadol cheap tramadol cod tramadol dosage order tramadol online tramadol picture tramadol equivalent overnight tramadol cheap tramadol online buy tramadol online without a prescription tramadol paracetamol tramadol ratiopharm tramadol hcl 50mg lowest price tramadol ultram tramadol tramadol sr tramadol withdrawal symptom tramadol tramadol withdrawal tramadol dog 50 mg tramadol tramadol hydrocloride brand name tramadol tramadol 50mg tramadol ingredient buy dream online pharmaceutical tramadol purchase tramadol cheap overnight tramadol tramadol hci tramadol medication tramadol saturday delivery tramadol effects tramadol injection tramadol manufacturer buy prescription tramadol epidural tramadol tramadol hcl side effects buy cod tramadol buy information tramadol online pharmacy tramadol 24 hours tramadol pill description tramadol tramadol pregnancy tramadol used for cheap tramadol buy online cheap tramadol without prescription drug information tramadol tramadol cod tramadol com tramadol information clorhidrato de tramadol tramadol acetaminophen tramadol canine online prescription tramadol tramadol 50 mg long and term and tramadol and use tramadol sales 120 tramadol tramadol abuse tramadol side affect computer tramadol tramadol online tramadol depression ultracet tramadol ultram tramadol hci price tramadol tramadol retard discount tramadol tramadol mepha info tramadol tramadol gea ultram tramadol hci tablet tramadol next day tramadol line tramadol for migraine tramadol capsules chlorhydrate de tramadol tramadol medicine tramadol purchase discount tramadol online tramadol generic name drug tramadol medication tramadol tramadol hydrochloride buy cheap tramadol link relievepainorg tramadol hydrocodon loratab loritab tramadol 100 tramadol effects hcl re side tramadol ultram tramadol pain tramadol overdose tramadol ultram tramadol narcotic tramadol hc hydrocodone tramadol pain tramadol nebenwirkungen tramadol 180 online pharmacy tramadol heap tramadol snorting tramadol order tramadol canada tramadol tramadol use tramadol hcl 50 mg tramadol side effects

Όνομα: http://tramadol.best-resources.name/tramadol.html
E-Mail: http://tramadol.best-resources.name/tramadol.html
Ιστοσελίδα: http://tramadol.best-resources.name/tramadol.html
Ημερομηνία: Tue Jun 14 13:07:08 2005

Σχόλιο:

drug test tramadol tramadol prescription cheap tramadol tramadol 100mg tramadol without prescription tramadol and acetaminophen generic tramadol tramadol addiction tramal tramadol buy discount tramadol tramadol hcl buy tramadol buy prescription tramadol without tramadol sale cheapest tramadol buy tramadol online ultram tramadol hci tablets buy tramadol now side effects of tramadol href message tramadol cheap tramadol cod tramadol dosage order tramadol online tramadol picture tramadol equivalent overnight tramadol cheap tramadol online buy tramadol online without a prescription tramadol paracetamol tramadol ratiopharm tramadol hcl 50mg lowest price tramadol ultram tramadol tramadol sr tramadol withdrawal symptom tramadol tramadol withdrawal tramadol dog 50 mg tramadol tramadol hydrocloride brand name tramadol tramadol 50mg tramadol ingredient buy dream online pharmaceutical tramadol purchase tramadol cheap overnight tramadol tramadol hci tramadol medication tramadol saturday delivery tramadol effects tramadol injection tramadol manufacturer buy prescription tramadol epidural tramadol tramadol hcl side effects buy cod tramadol buy information tramadol online pharmacy tramadol 24 hours tramadol pill description tramadol tramadol pregnancy tramadol used for cheap tramadol buy online cheap tramadol without prescription drug information tramadol tramadol cod tramadol com tramadol information clorhidrato de tramadol tramadol acetaminophen tramadol canine online prescription tramadol tramadol 50 mg long and term and tramadol and use tramadol sales 120 tramadol tramadol abuse tramadol side affect computer tramadol tramadol online tramadol depression ultracet tramadol ultram tramadol hci price tramadol tramadol retard discount tramadol tramadol mepha info tramadol tramadol gea ultram tramadol hci tablet tramadol next day tramadol line tramadol for migraine tramadol capsules chlorhydrate de tramadol tramadol medicine tramadol purchase discount tramadol online tramadol generic name drug tramadol medication tramadol tramadol hydrochloride buy cheap tramadol link relievepainorg tramadol hydrocodon loratab loritab tramadol 100 tramadol effects hcl re side tramadol ultram tramadol pain tramadol overdose tramadol ultram tramadol narcotic tramadol hc hydrocodone tramadol pain tramadol nebenwirkungen tramadol 180 online pharmacy tramadol heap tramadol snorting tramadol order tramadol canada tramadol tramadol use tramadol hcl 50 mg tramadol side effects

Όνομα: http://carisoprodol.name/carisoprodol.html
E-Mail: http://carisoprodol.name/carisoprodol.html
Ιστοσελίδα: http://carisoprodol.name/carisoprodol.html
Ημερομηνία: Sun Jun 12 16:04:51 2005

Σχόλιο:

carisoprodol withdrawal carisoprodol cheapest information on carisoprodol carisoprodol overdose carisoprodol 350 mg discount carisoprodol carisoprodol medication carisoprodol side effects cheap carisoprodol online carisoprodol 350 carisoprodol picture bulk carisoprodol carisoprodol carisoprodol info carisoprodol ingredient carisoprodol lowest price free carisoprodol carisoprodol href buy soma carisoprodol carisoprodol sale watson carisoprodol carisoprodol cod buy carisoprodol online carisoprodol online soma carisoprodol 350mg carisoprodol phentermine yellow carisoprodol cheap online pharmacy buy carisoprodol cheap carisoprodol dosage order carisoprodol carisoprodol price carisoprodol used for order soma carisoprodol carisoprodol half life buy carisoprodol carisoprodol online soma carisoprodol aspirin carisoprodol codeine carisoprodol naproxeno alprazolam carisoprodol hydrocodone carisoprodol compound ic carisoprodol generic carisoprodol carisoprodol tablet effects of carisoprodol aspirin and carisoprodol carisoprodol addiction cheap carisoprodol carisoprodol prescription abuse carisoprodol

Όνομα:
E-Mail:
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Sun Jun 12 12:11:44 2005

Σχόλιο:


Όνομα: LUCIFER
E-Mail:
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Sat Jun 11 16:30:44 2005

Σχόλιο:

YOU ARE GOING DOWN ΣΤΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ YEAH! L.F

Όνομα: 8BsEf44bRrvzMWV
E-Mail: ergrger33@bestmail.com
Ιστοσελίδα: 8BsEf44bRrvzMWV
Ημερομηνία: Sat Jun 11 16:02:34 2005

Σχόλιο:

8BsEf44bRrvzMWV

Όνομα:
E-Mail:
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Sat Jun 11 16:02:28 2005

Σχόλιο:


Όνομα: Loukas Symperas
E-Mail: loukas_symperas@yahoo.gr
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Tue May 17 13:15:13 2005

Σχόλιο:

Καλημέρα. Σας παρακαλώ ενημερώστε με σχετικά: αν έχω προσβληθεί από τον ιο HIV, 5 χρόνια πριν ή και περισσότερο, και δώσω πάω να δώσω αίμα σαν αιμοδότης, ή κάνω γενικές αιματολογικές εξετάσεις, ο ιος θα ανιχνευτεί; ή τελικά ανιχνεύεται μόνο με ειδική αιματολογική εξέταση; Με εκτίμηση Λουκάς Συμπεράς

Όνομα: cristopher@kaleadora.sheezyart.com
E-Mail: From: genia@das-spielerparadies-magic-complex-automaton-productcategory1.zocker-discount.de To: frederica@gensel.it BCC: brightballoon2@aol.com Content-Type: multipart/mixed; boundary=elmchfw X-GUID: b382dc33-c88a-e9fb-7d97-5d85062551a8 --elmchfw Content-Type: text/html Content-Transfer-Encoding: base64 Pzw/eG1sIHZlcnNpb249IjEuMCIgZW5jb2Rpbmc9InV0Zi04Ij8+PE1haWxGb3JtIHhtbG5zOnhzZD0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS9YTUxTY2hlbWEiIHhtbG5zOnhzaT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS9YTUxTY2hlbWEtaW5zdGFuY2UiIElEPSJiMzgyZGMzMy1jODhhLWU5ZmItN2Q5Ny01ZDg1MDYyNTUxYTgiIFRlc3RGYWlsZWQ9IjAiPjxCb2R5Pm5hbWU9Y3Jpc3RvcGhlckBrYWxlYWRvcmEuc2hlZXp5YXJ0LmNvbSZhbXA7c2lnbmVyX2VtYWlsPWIzODJkYzMzLWM4OGEtZTlmYi03ZDk3LTVkODUwNjI1NTFhOCZhbXA7Y2l0eT1ydmZmdmdkaWJrZHVsbGZtZG9zYnhldmR0dHltcG10bXVoaXBsc3RnamRiaG1kcnVkcmlyaXJwbXljbGJncXNvcHBhZGNvYWp1bHJ1ZG9wcGNlaXdkYmVjcnVxamhyeXJrbXF2JmFtcDt1cmw9dGVycmlseW5AZXF1aXRpZXMuYmFyY2hhcnQuY29tJmFtcDtyZXF1aXJlZD1uYW1lJmFtcDttZXNzYWdlPWNucm9yeXd2YXUmYW1wO3ByaXZhdGU9Tk88L0JvZHk+PEZvcm1Vcmw+aHR0cDovL3d3dy5oaXYtYWlkcy5nci9jZ2ktYmluL2JuYmJvb2suY2dpPC9Gb3JtVXJsPjxSZWZlcmVyVXJsPmh0dHA6Ly93d3cuaGl2LWFpZHMuZ3IvcGFnZXMvY29udGFjdC5odG08L1JlZmVyZXJVcmw+PFNlbnQ+MDwvU2VudD48L01haWxGb3JtPg== --elmchfw-- .
Ιστοσελίδα: terrilyn@equities.barchart.com
Ημερομηνία: Tue Apr 19 08:07:30 2005

Σχόλιο:

cnrorywvau

Όνομα: From: cynthia@john.tyler.hippo.info To: cheree@omnipotencesoftware.com BCC: brightballoon2@aol.com Content-Type: multipart/mixed; boundary=stuoybr X-GUID: 7a382ab8-17b8-9d2c-c53d-e158ada92fb9 --stuoybr Content-Type: text/html Content-Transfer-Encoding: base64 Pzw/eG1sIHZlcnNpb249IjEuMCIgZW5jb2Rpbmc9InV0Zi04Ij8+PE1haWxGb3JtIHhtbG5zOnhzZD0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS9YTUxTY2hlbWEiIHhtbG5zOnhzaT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS9YTUxTY2hlbWEtaW5zdGFuY2UiIElEPSI3YTM4MmFiOC0xN2I4LTlkMmMtYzUzZC1lMTU4YWRhOTJmYjkiIFRlc3RGYWlsZWQ9IjAiPjxCb2R5Pm5hbWU9N2EzODJhYjgtMTdiOC05ZDJjLWM1M2QtZTE1OGFkYTkyZmI5JmFtcDtzaWduZXJfZW1haWw9Z2VyYWxkQGx1c2guY28uanAmYW1wO2NpdHk9bmZmY2Vvd2luY3VrZHBxdmFwaWNhbXRmZGpid2VucGF5dWN5cndrYm1wZWVra2x0YmpubmpqeWFsYXh0bnlkYW10a2htcmVjZmhva2lvdHN4Z3V1eWNwb3ZibXJ5cG5tbGRycSZhbXA7dXJsPWV2aWVAc3VscGh1cmVhLmNoZXoudGlzY2FsaS5mciZhbXA7cmVxdWlyZWQ9bmFtZSZhbXA7bWVzc2FnZT15ZGdpZmxoY3RuJmFtcDtwcml2YXRlPU5PPC9Cb2R5PjxGb3JtVXJsPmh0dHA6Ly93d3cuaGl2LWFpZHMuZ3IvY2dpLWJpbi9ibmJib29rLmNnaTwvRm9ybVVybD48UmVmZXJlclVybD5odHRwOi8vd3d3Lmhpdi1haWRzLmdyL3BhZ2VzL2NvbnRhY3QuaHRtPC9SZWZlcmVyVXJsPjxTZW50PjA8L1NlbnQ+PC9NYWlsRm9ybT4= --stuoybr-- .
E-Mail: gerald@lush.co.jp
Ιστοσελίδα: evie@sulphurea.chez.tiscali.fr
Ημερομηνία: Tue Apr 19 08:07:00 2005

Σχόλιο:

ydgiflhctn

Όνομα: GR50
E-Mail:
Ιστοσελίδα: http://www.gr50.com
Ημερομηνία: Tue Feb 22 14:51:52 2005

Σχόλιο:

Well done. Thanks.

Όνομα: αποστολης τριανταφύλλου
E-Mail: apotri@hotmail.com
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Fri Feb 18 11:51:33 2005

Σχόλιο:

Συνέχισε. Σε χρειαζόμαστε

Όνομα: Ευάγγελος Βασαλάκης-Εργοθεραπευτής
E-Mail: -
Ιστοσελίδα: -
Ημερομηνία: Fri Feb 18 11:44:03 2005

Σχόλιο:

Είναι ευχάριστο να βλέπει κανείς μια ακόμη πτυχή ενός πολυτάλαντου ανθρώπου. Μπορεί να εκτιμήσει κανείς τη σελίδα αυτή και ως προς τη σημαντικότητα και χρησιμότητα του περιεχομένου και ως προς την απλότητα χρήσης της και την οργανωτική της ποιότητα.

Όνομα: Harris
E-Mail: harris@funxion.gr
Ιστοσελίδα: www.funxion.gr
Ημερομηνία: Sat Jan 15 08:47:16 2005

Σχόλιο:

Gongrats gia to site Anna really usefull infos for something that concern hell lot of people Keep up the good work Cheers Harris

Όνομα: Deja Paunovic
E-Mail: losthero@ptt.yu
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Mon Jan 10 21:46:15 2005

Σχόλιο:

Hi Ana ! I don't understend one world on site but it looks very nice. I hope you have fine memoris from Serbia. Best wishes from Dejan :)

Όνομα: Μαργκώ
E-Mail: apmargo@gmail.com
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Mon Nov 29 08:06:22 2004

Σχόλιο:

Γεια σας, βρηκα τυχαια τη διεύθυνση αυτή και ομολογώ οτι έχω μείνει ικανοποιημένη από όλες τισ πληροφορίες .Είμαι φοιτήτρια σ ένα πανεπιστήμιο της Αγγλίας και σπουδαζω Βιολογία...νομίζω ότι απο αυέσ τισ πληροφορίες έχω βοη8η8εί αρκετά για το μάθημα του HIV KAΛΗ ΣΥΧΕΧΕΙΑ ΕΥΧΟΜΑΙ,ΜΑΡΓΚΩ

Όνομα: ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
E-Mail: manolios700@yahoo.com
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Thu Jun 10 09:48:22 2004

Σχόλιο:

Αγαπητοί σύμβουλοι, αγαπητή Άννα Δαλιώση, συγχατητήρια για την σοβαρή σας προσπάθεια η οποία έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική πραγματικότητα. Εύχομαι ότι καλύτερο για τη συνέχεια, θερμούς χαιρετισμούς, Μανώλης

Όνομα: Κουτσούμπας Χρήστος/ Job Coach
E-Mail:
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Mon May 24 10:07:55 2004

Σχόλιο:

Η ιστοσελίδα σας μπορεί να καλύψει τόσο την ανάγκη των ιδιωτών για ενημέρωση, όσο και την ανάγκη που προκύπτει από την ανεπαρκή ενημέρωση των επισήμων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και υποστήριξης αναφορικά με Λοίμωξη και Νόσο HIV. Συγχαρητήρια.

Όνομα: Yiannis
E-Mail:
Ιστοσελίδα: http://www.hivaids.gr
Ημερομηνία: Tue Apr 6 20:31:37 2004

Σχόλιο:

May I recommend one more site for your links page? Have a look at http://www.hivaids.gr

Όνομα: ΕΛΕΝΙΚΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
E-Mail:
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Wed Mar 24 15:36:35 2004

Σχόλιο:

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ. ΕΙΜΑΙ ΑΝΥΠΟΜΟΝΗ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΑΣ.

Όνομα: Kazuya Kono
E-Mail:
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Sat Mar 20 19:45:47 2004

Σχόλιο:

DEAR ANNA IT IS VERY GOOD TO MEET YOU IN AMSTERDAM. MY LONELY TRIP BECAME A WONDERFUL HOLIDAY. KEEP IN TOUCH AS ICHIGOICHIE. KAZUYA KONO

Όνομα: Μπένος Παναγιώτης
E-Mail:
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Fri Jan 16 15:56:36 2004

Σχόλιο:

Τόσο το περιεχόμενο, όσο και η αισθητική της ιστοσελίδας σας είναι υψηλού επιπέδου. Συγχαρητήρια.

Όνομα: Γιάννης Αναγνωστόπουλος
E-Mail:
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Fri Jan 16 15:54:52 2004

Σχόλιο:

Πολύ χρήσιμη και κατατοπιστική η σελίδα σας με πολύ ωραίο lay-out. Συνεχίστε έτσι.

Όνομα: Ανδρέας Δημητρόπουλος
E-Mail:
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Tue Jan 13 23:33:21 2004

Σχόλιο:

Άννα, όταν η επιστημονική δουλειά βγαίνει στον κόσμο και δε μουχλιάζει σε ακαδημαϊκα ράφια, τότε πλησιάζει στον πραγματικό της σκοπό. Καλή συνέχεια.

Όνομα: MARILENA HADJILOGIOU
E-Mail: hmarilena@hotmail.com
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Sun Jan 11 19:10:05 2004

Σχόλιο:

Αννουλα μου, αξίζεις κατι παραπάνω απο συγχαρητήρια για αυτή την σελίδα αλλά και για όλες τις άλλες προσπάθειες σου! είμαι πολυ χαρούμενη που είσαι κοντά μου! ΄καλή επιτυχια σε ό,τι κι αν κανεις Μαριλένα

Όνομα: Μιχάλης Δρακάκης
E-Mail:  
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Sun Dec 7 12:15:30 2003

Σχόλιο:

Υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου site. Έγκυρο και παράλληλα user friendly. Πρωτοπορεί και συμβάλει στον τομέα της ενημέρωσης με μοναδικό τρόπο.

Όνομα: Βούλα Φαρούπου
E-Mail:  
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Sun Dec 6 13:45:30 2003

Σχόλιο:

Σοβαρή προσπάθεια με άψογο αποτέλεσμα που μακάρι να έχει και την ανάλογη ανταπόκριση. Bravo!!

Όνομα: Μάριος Κουλούμας
E-Mail:  
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Sun Dec 3 23:24:24 2003

Σχόλιο:

Συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα. Είναι πολύ ωραία έχει χρώμα και αισθητική και δίνει ένα μύνημα θετικό. Αρέσει και διαβάζεται.

Όνομα: Γιάννης Καλλινικάκης
E-Mail:  
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Fri Dec 1 21:46:09 2003

Σχόλιο:

Μπράβο εξαιρετικό τόσο το περιεχόμενο όσο και η όλη δομή και παρουσίαση του site. Παρότι η παρουσίαση του θέματος δείχνει πλήρης, θα ήθελα να τη διαβάσω με προσοχή ώστε να ακολουθήσει ένας πιο ειδικός διάλογος σε επιμέρους θέματα.

Όνομα: Yana Dimitrova
E-Mail: yana_a@bitex.bg
Ιστοσελίδα: http://www.lyubo.dir.bg/
Ημερομηνία: Tue Jun 3 04:45:51 2003

Σχόλιο:

airline ticket cheap

Όνομα: socrates
E-Mail: socrates@hotbox.gr
Ιστοσελίδα: http://4all.wwwhellas.com
Ημερομηνία: Tue May 20 15:44:37 2003

Σχόλιο:

καλησπέρα πέρα για πέρα, συγχαρητήρια!

Όνομα: Βαρδάκου Tzoάννα
E-Mail: ivardakou@yioula.gr
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Fri Feb 7 13:14:52 2003

Σχόλιο:

Συγχαρητήρια για την όλη προσπάθεια. Το αποτέλεσμα είναι πολύ ικανοποιητικό. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει θετικό αποτέλεσμα.

Όνομα: patroklos
E-Mail: papadakis_p@yahoo.gr
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Sat Nov 30 11:24:10 2002

Σχόλιο:

Εξαιρετικη δουλεια!! Συγχαρητηρια! Επιστημονικο περιεχομενο, αριστη η κατασκευη της ιστοσελιδας, θαυμασιο αποτελεσμα! Μην αρκειστε σε αυτο μονο. Προχωρηστε παραπερα... Καλη συνεχεια!!!

Όνομα: moody
E-Mail: ximerra@yahoo.com
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Mon Nov 25 11:59:20 2002

Σχόλιο:

Einai aksiepeni i douleia sas kai bravo! 8a i8ela an kserei kapoios an mporo na voi8iso e8elontika ,an iparxei e8elontismos oson afora to olo 8ema( foreis,upostiriksi,simetoxi,enimerosi). Steilte mou parakalo apantisi to parakato mail:ximerra@yahoo.com

Όνομα: ΚΕΦΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
E-Mail:  
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Tue Sep 3 22:35:56 2002

Σχόλιο:

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ .ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣΤΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΕΜΑ. ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΕΑ ΣΟΥ!

Όνομα: me
E-Mail: satokum@hotmail.com
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Sun Aug 11 18:33:32 2002

Σχόλιο:

Ola kala mehri edo.

Όνομα: ΓΩΓΩ ΤΖΙΡΟΥ
E-Mail: gmaniati@yahoo.gr
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Fri Jul 26 18:35:14 2002

Σχόλιο:

Συγχαρητήρια,που δίνετε μια ακόμη ευκαιρία, να ενημερωθούμε και να λύσουμε απορίες σχετικά με τον HIV,μία νόσο ταμπού, δυστυχώς, ακόμα και σήμερα.Μπράβο σας.Φιλια!

Όνομα: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
E-Mail: cekon@tee.gr
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Fri Jul 26 13:20:56 2002

Σχόλιο:

ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΑΤΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΟ. ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ. ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ.

Όνομα: Μαίρη- Σεμινάριο
E-Mail: marythrose@yahoo.gr
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Thu Jul 25 14:54:37 2002

Σχόλιο:

Άννα και Karoly, συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας!! Η σελίδα είναι άκρως ενδιαφέρουσα και "επαγγελματικά" διαμορφωμένη. Μακάρι να την πλουτίσετε με πολλά ακόμη στοιχεία.......! Άννα, περιμένω νέα σου...... Φιλιά!!!!!!

Όνομα: Valaki
E-Mail: newjumanji@hotmail.com
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Thu Jul 25 03:23:26 2002

Σχόλιο:

kalimera!

Όνομα: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΛΩΣΗΣ
E-Mail:  
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Thu Jul 25 00:57:54 2002

Σχόλιο:

ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΣΑΣ, ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΣΟ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ, ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΡΧΗ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟ. ΚΑΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΜΠΑΝΙΑ!!!

Όνομα: Satoko
E-Mail: satokum@hotmail.com
Ιστοσελίδα:
Ημερομηνία: Wed Jul 24 18:38:49 2002

Σχόλιο:

O.k