Συνολικός Αριθμός Θανάτων που Σημειώθηκαν στην Ελλάδα από
Λοίμωξη και Νόσο HIV Μέχρι το Δεκέμβριο του 2000 ανά Έτος και κατά Φύλο
πίνακας